YORDAN MUHALLEBİCİSİ

Dönemin ünlü Bulgar Pastaneleri’nden biriydi.