Bellek Şişli Hakkında

Bizler Şişli’de söğüt gölgesinin merakçıları olarak muktedirlerin kan denizi tarihinden azade sıradan insanın peşine düşen sivil tarihin zamane vakanüvisleriyiz. Rotamız geçmişten geleceğe değil, şimdiden geçmişe giderek ânı ve geleceği daha farkında kılmaktır. Bunları yaparak mekâna aidiyet duygusunun gelişmesini murat ederiz. Mekâna aidiyet duygumuzun gelişmesiyle de her türlü hegomonik güce ve otoriteye karşı yerel savunmayı güçlendirmiş oluruz. Tüm bu çabamızı da olabildiğince kolektif, kamusal ve interaktif bir şekilde yürütmeye çalışırız. Kentin belleğinin çeşitli katmanlarla irdelenerek daha iyi anlaşabileceğini düşünürüz. Sokak satıcılarını, esnafları, dini mekânları, şehir efsanelerini, tarihi mekânları-olayları-şahsiyetleri, mimari özellikteki yapıları, sıradan insanları, hafıza mekânlarını, boşlukları, sokak hayvanlarını, delileri, tüm halkları… ayrı ayrı
özgürce anlayıp ahenkli bir ormanı oluşturması olarak kavramaya çabalarız. Ânın farkındalığını tarihin öznesi biliriz; İstanbul Radyo Evi, Şişli Etfal Hastanesi, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü, Bomonti Bira Fabrikası, Feriköy Su Kulesi… gibi kamusal alanların savunulması için mücadele ederiz. Bu kendi kendini hızla yok eden zamanı anlamsızlaştıran debdebe yaşamlara inat hafızanın ve kamusalın peşinde koşarız. Baklahorani Karnavalı, Bir Zamanlar Nişantaşı Sergisi, Sözlü Tarih Röportajları, Kent Hikâyeleri Geceleri
(Teneke Mahallesi, Teşvikiye Mahallesi, Nişantaşı Kız Lisesi…), Harita Tatavla, Şişli Gezmeleri’ni şimdilik
yaptığımız ve yapacağımız işlerden bazıları olarak sayabiliriz. 19 Temmuz 2019 tarihinden bugüne Şişli’nin Söğüt Gölgesi Merakçıları olarak Bellek Şişli Kolektifi çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Baklahorani/Tatavla Karnavalı, onlarca sözlü tarih çekimleri, bugüne kadar yaptığımız işlerden olup, kültür turları, harita çalışmaları yakın zamanda ortaya çıkaracağımız işler arasındadır. Karnaval hakkında detaylı bilgiyi karnavaltatavla.org sitemizden, sözlü tarih çalışmalarımızı da youtube.com/belleksisli  kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Bellek Şişli Kolektifi konu bazlı ekipler oluşturarak çalışmasını yürütür. Harita Tatavla Ekibi ve destekçilerine bu anlamlı işi hayata geçirdikleri için teşekkür ederiz.

Harita Tatavla Ekibi :

Ayşe Merdit
Arda Moltay
Çağlasu Artuç
Levent Denizci
Hüseyin Irmak
Mesut Tufan
Nilay Özger
Selin Turan
Tolga Bektaş
Pitstop Reklam Ajansı